Pre zriadenie vodovodnej prípojky je potrebné dodržiavať technické štandardy vodárenských spoločností, ktoré nájdete na stránkach jednotlivých vodárenských spoločností. 

Príklad: 

TECHNICKÉ ŠTANDARDY VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB 

- Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti

          a.s. Banská Bystrica

          Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Severoslovenských vodární a kanalizácii a.s.

         

"Pri použití plastovej vodomernej šachty musí mať šachta vnútorný priemer min. 1100 mm, svetlú výšku pracovného priestoru min. 1300 mm a celkovú výšku min. 1500 mm. Pre zabezpečenie nezamŕzajúcej hĺbky musí byť šachta v teréne osadená tak, že bude zasypaná až po hornú úroveň vstupného komína. Neprípustné je použitie akéhokoľvek ponúkaného typu  stojanovej vodomernej šachty v obchodnej sieti (t.j. šachty, ktorá je rozmerovo a konštrukčne určená na montáž vodomeru len z vonkajšieho priestoru)."

Tieto technické štandardy sa vydávajú za účelom zabezpečenia jednotného technického a konštrukčného riešenia výstavby vodohospodárskych stavieb..