Vodomerné šachty

Vodomerná šachta

je výrobok určený pre jednoduché osadenie a následnú kontrolu meracieho zariadenia, čerpadla prípadne inej technológie potrebnej pri realizácií vodovodnej prípojky ako aj armatúry inžinierskych a káblových sietí.

V názve šachty je uvádzaný aj jej rozmer v tvare- vnútorný priemer x celková výška v cm! 

Všetky šachty sú dodávané s vyhlásením o zhode parametrov s SK technickým posúdením.

Návod ako si vybrať prechody do šachty pre vodomer aj vŕtanú studňu.

Pre zriadenie vodovodnej prípojky je potrebné dodržiavať technické štandardy vodárenských spoločností, ktoré nájdete na stránkach jednotlivých vodárenských spoločností.

Vodomerné šachty

Aktívne filtre