Vodomerné šachty

Vodomerná šachta

je výrobok určený pre jednoduché osadenie a následnú kontrolu meracieho zariadenia, čerpadla prípadne inej technológie potrebnej pri realizácií vodovodnej prípojky ako aj armatúry inžinierskych a káblových sietí.

Všetky šachty sú dodávané s vyhlásením o zhode parametrov s SK technickým posúdením.

Návod ako si vybrať prechody do šachty pre vodomer aj vŕtanú studňu.

Pre zriadenie vodovodnej prípojky je potrebné dodržiavať technické štandardy vodárenských spoločností, ktoré nájdete na stránkach jednotlivých vodárenských spoločností.

Plastová Vodomerná Šachta | ZSN s.r.o.

Vodomerné šachty

Aktívne filtre