Čomu sa venujeme?

Vyrábame akumulačné, sedimentačné a retenčné plastové nádrže na akumuláciu splaškovej odpadovej a/alebo úžitkovej vody, vody na protipožiarne účely, resp. na umiestnenie technológií čistenia odpadových vôd. Vo vytvorených podzemných priestoroch sa môžu umiestniť vodomery a armatúry inžinierskych a káblových sietí. 

Zvárame aj plastové vodomerné šachty, revízne šachty a šachty na vŕtané studne, plastové žumpy. plastové skruže, poklopy, atypické výrobky z plastu  ako sú odkvapové vane, ochladzovacie nádoby, filtre, bedne, vane, psie búdy, kŕmidlá pre zvieratá. Od najmenších drobností až po 24m3 veľké nádrže. 

Dlhoročné skúsenosti so zváraním plastov a výrobou plastových výrobkov z praxe sme prevtelili do vlastnej firmy. 

Len vďaka rýchlej a efektívnej výrobe Vám vieme dodávať naše výrobky tak rýchlo, lacno a kvalitne zároveň.Technológia


  • Disponujeme technológiou na zváranie polypropylénu ( PP-C,PP-R,PP+EPDM) a polyetylénu (PE,PE HD)
  • Zváranie plastov na tupo- v novembri roku 2020 sme kvôli ďalšiemu skvalitneniu výroby zakúpili "zváracie pravítko". Rovné zvary sú vďaka nemu krajšie, ešte pevnejšie a naviac dokážeme skružiť menšie priemery už od 40 cm.  
  • Formátovacia píla v rozmere 4mx2m, vďaka čomu sú naše rezy presné a kolmé.
  • Zváračka PP-R trubiek + zváranie veľkých priemerov PP-R extrúderom. 
  • Ohýbačka na plasty- ohýbací stôl v dĺžke 130 cm nám umožňuje výrobu krytov pre automatizáciu, výrobkov bez hrán a presahov 
  • Technológia na prácu s drevom a inými materiálmi ako látka, kov, polykarbonát...

Rozhodli sme sa pre kvalitu!

    A práve preto naše nádrže kompletizujeme iba s profesionálnymi zváracími prístrojmi od Švajčiarskeho výrobcu.

To našim výrobkom zaručuje vysokú pevnosť a stálosť zvarov aj po desiatkach rokov od kúpy.

Vyhlásenie o zhode parametrov- "Certifikát"

Všetky naše výrobky sú dodávané s vyhlásením o zhode parametrov so Slovenským technickým posúdením SK TP – 20/0029. Výrobky vyhovujú ISO 75 0905, boli testované v TSÚS v žiline a preto môžeme garantovať ich statické, mechanické a funkčné vlastnosti (vodotesnosť). 

Čiernej (už) hovoríme nie!

 V minulosti sme sa stretli s prípadom, kedy sa všetky nádrže vyrábali z druhotriedneho čierneho plastu, ktorý nemá garantovanú zvariteľnosť. Po nespočetných reklamáciách od zákazníkov, ktoré boli spôsobené práve nízkou kvalitou materiálu, degradujúcimi zvarmi, časovou nestálosťou tohto materiálu ( prepadanie nádrží a podobne) sme videli, že to nie je cesta. Rozdiely v cenách sú minimálne, zato v pevnosti materiálu sú naozaj výrazné.

 

Materiál s vysokou mierou zvariteľnosti

Práve preto vyrábame naše výrobky iba z prvotriednych materiálov od Slovenských a Českých dodávateľov. 
Náš materiál je certifikovaný a testovaný, vhodný aj na potravinárske účely a priamy styk s pitnou vodou. 
.